Giới thiệu

Ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh phát triển giáo dục vị nhân sinh. Tự hào được bảo trợ hoạt động bởi Phúc Khang Corporation – Nhà phát triển công trình xanh. Học viện iDL theo đuổi triết lý Giáo Dục Xanh – phát triển toàn diện cho trẻ về kiến thức, nhân cách và nghi lực. Trong quá trình học, trẻ được gieo những hạt mầm yêu thương, nuôi dưỡng và hình thành tính cách Tự Lập – Tư Tin – Tự Hào để vươn mình trở thành công dân toàn cầu đầy bản lĩnh nhưng vẫn giữ được giá trị tinh hoa dân tộc Việt.

Giới thiệu

Ra đời từ năm 2017 với sứ mệnh phát triển giáo dục vị nhân sinh. Tự hào được bảo trợ hoạt động bởi Phúc Khang Corporation – Nhà phát triển công trình xanh. Học viện iDL theo đuổi triết lý Giáo Dục Xanh – phát triển toàn diện cho trẻ về kiến thức, nhân cách và nghi lực. Trong quá trình học, trẻ được gieo những hạt mầm yêu thương, nuôi dưỡng và hình thành tính cách Tự Lập – Tư Tin – Tự Hào để vươn mình trở thành công dân toàn cầu đầy bản lĩnh nhưng vẫn giữ được giá trị tinh hoa dân tộc Việt.

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lỗi - Phương châm

Su menh va Tam nhin
Sứ mệnh

Tiên phong và phát triển giáo dục vị nhân sinh, lấy yêu thương là gốc rễ, đào tạo thế hệ bản lĩnh cùng chung sống với thế giới nhưng vẫn giữ được giá trị tinh hoa bản sắc Việt.

Tầm nhìn

Học viện giáo dục đào tạo công dân toàn cầu chuẩn mực Quốc tế dẫn đầu tại Việt Nam

Giá trị cốt lỗi

Công dân toàn cầu bản sắc Việt có Thái độ xã hội đúng đắn, Giao tiếp tự tin với thế giới và Kỹ năng hiện đại.

Phương châm

“Yêu thương là gốc rễ” cùng đội ngũ giáo viên trong và ngoài nước giàu tâm huyết và nhiều năm kinh nghiệm.