Tiếng Anh Global Passport

Giải pháp giáo dục toàn diện dành cho trẻ từ 4-15 tuổi đầu tiên tại Việt Nam. Khóa học tiếng Anh được tích hợp 3 trong 1 gồm: Tiếng Anh chuẩn Cambridge, Thái độ xã hội, Kỹ năng học tập.

Tiếng Anh hè Summer Discovery

Chương trình hè bán trú ưu việt cho trẻ từ 4-15 tuổi chú trọng vào giáo dục trải nghiệm giúp trẻ rèn luyện thể chất, học hỏi và ghi nhớ kiến thức tối ưu từ những hoạt động thực tế.

Tiếng Anh giao tiếp người lớn

Giải pháp giao tiếp tiếng Anh Đa Giác Quan 3 trong 1 dành cho người lớn. Đặc biệt có thiết kế chương trình học theo nhu cầu cúa các doanh nghiệp.